privacyverklaring

Volgens de nieuwe AVG wetgeving mogen Persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. House & Home bewaart uw gegevens alleen op het moment dat u een fomulier invult op de website.

privacyverklaring

Dit zijn die grondslagen:

Uitvoering overeenkomst

Wettelijke verplichting

Vitaal belang

Publiekrechtelijke taak

Gerechtvaardigd belang